End Preload

Tin hoạt động

 

Xây dựng Cổng tích hợp nội bộ Intranet Portal cho Sở Tài chính Thái Nguyên

Tháng 10/2018 vừa qua, TechVision được lựa chọn là đơn vị trúng thầu gói Xây dựng Cổng tích hợp nội bộ Intranet Portal cho Sở Tài chính Thái Nguyên.

Xem thêm

Triển khai, cài đặt chứng thư số SSL

TechVision đã thực cài đặt chứng thư số SSL lên hệ thống Quản lý văn bản đi đến và hỗ trợ điều hành, Cổng thông tin điện tử và hệ thống một cửa điện tử tỉnhThái Nguyên.

Xem thêm

Xây dựng Trang thông tin điện tử Viện Sức khỏe Môi trường và phát triển bền vững (IEHSD)

Viện Sức khỏe Môi trường và phát triển bền vững (IEHSD) là một tổ chức độc lập tại Việt Nam

Xem thêm

Xây dựng website Ngọc Minh

Công ty TNHH Ngọc Minh là một trong những đơn vị hàng đầu về thiết kế các sản phẩm đá tự nhiên.

Xem thêm

Triển khai tích hợp dữ liệu một cửa điện tử Sở Tài chính Thái Nguyên với Trục dịch vụ công của tỉnh

TechVision đã thực hiện thành công dự án tích hợp Hệ thống một cửa điện tử liên thông của Sở Tài chính với Trục tích hợp dịch vụ công của tỉnh Thái Nguyên.

Xem thêm