End Preload

kiến trúc bộ TT&TT điện tử

 

Phiên bản 1.0 kiến trúc Bộ TT&TT điện tử chính thức được ban hành

“Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử, phiên bản 1.0” mới được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt, là căn cứ quan trọng để tạo một mô hình thống nhất định hướng cho các cơ quan thuộc Bộ xây dựng cơ quan điện tử.

Xem thêm