End Preload

Tích hợp ứng dụng SmartPlatform

 

Giới thiệu chung

SmartPlatform là sản phẩm và giải pháp được xây dựng trên nền tảng nguồn mở với công nghệ web tiên tiến, thiết kế theo kiến trúc SOA kết hợp với ESB, dựa trên các tiêu chuẩn, khả năng mở rộng, độ tin cậy và hiệu suất cao. SmartPlatform phục vụ việc xậy dựng ứng dụng theo một kiến trúc thống nhất, không trùng lắp giữa các phân hệ trong cùng hệ thống cũng như đảm bảo tính liên thông kết nối. Giúp việc đầu tư ứng dụng CNTT hiệu quả, triển khai nhanh, dễ dàng phát triển và mở rộng trong tương lai, giảm rủi ro, từ đó giúp bảo toàn về đầu tư. Nền tảng SmartPlatform này có thể ứng dụng cho nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, bao gồm:

 • Khả năng đáp ứng tổng thể kiến trúc CNTT cho các cấp Tỉnh/Thành phố, Cấp Sở Ban Ngành, Cấp Quận Huyện/Thị xã đến Phường Xã.
 • Doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty.
 • Doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng, tổ chức tín dụng.


 • Mã nguồn mở:

  ứng dụng công nghệ mã nguồn mở giúp tiết kiệm chi phí bản quyền với ưu thế bảo mật cao nhất.

 • Độc lập nền tảng:

  không phụ thuộc vào hệ điều hành và cơ sở dữ liệu. Có thể hoạt động tương thích trên nhiều hệ điều hành và cơ sở dữ liệu phổ biến khác nhau.

 • Dễ dàng mở rộng:

  triển khai từng phần nhiều giai đoạn.

 • Vận hành linh hoạt:

  chức năng được cập nhật thường xuyên phù hợp các quy trình hành chính hiện hành.

 • Quản trị quy trình động:

  cho phép thiết kế và tinh chỉnh quy trình tác nghiệp phù hợp với từng đơn vị.

 • Đăng nhập một lần SSO (Single Sign On):

  cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống và truy xuất đến các tài nguyên được cho phép mà không cần xác thực lại.

 • Quản trị hệ thống:

  sao lưu, phục hồi dữ liệu trong toàn hệ thống.

 • Quản trị tích hợp:

  APIs, web services and messaging services phục vụ cho việc tích hợp hệ thống và phần mềm của bên thứ ba.

 • Kiến trúc mở:

  không phụ thuộc nhà sản xuất, tính cộng đồng.

 • Thiết kế thống nhất:

  các ứng dụng được xây dựng một cách đồng bộ và tích hợp trên một nền tảng ứng dụng tích hợp. Giao diện thống nhất giữa các phần mềm.

 • Tương thích các công nghệ:

  nhiều nhà sản xuất với nhiều công nghệ khác nhau.

 • Liên thông kết nối:

  liên thông giữa các phân hệ; xử lý hồ sơ liên thông giữa các đơn vị phân cấp như: từ tỉnh đến các Sở Ban Ngành và Quận Huyện.

 • Quản trị người dùng tập trung:

  hệ thống người dùng sẽ được tích hợp với máy chủ LDAP phổ biến như: OpenLDAP, AD, Apache Directory Server...cho phép đồng bộ thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu đã được xây dựng trên nền tảng LDAP.

 • Quản trị phân quyền:

  cung cấp cơ chế phân quyền chặt chẽ trên từng chức năng và vai trò giúp kiểm soát những gì mà người dùng được phép xem và thao tác.

 • Quản trị cộng tác:

  cho phép hội thoại, trao đổi nhanh giữa các thành viên trong hệ thống.

 • Hỗ trợ Mobile, Tablet:

  Truy cập thông tin, gửi nội dung và hoàn tất quy trình nghiệp vụ từ thiết bị di động, cầm tay.