End Preload

Smart One-stop

 

Tổng quan:

Phần mềm Một cửa điện tử liên thông SmartOneStop được TechVision phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ hiện đại và tiên tiến, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tính năng cũng như công nghệ do Bộ TTTT yêu cầu. SmartOneStop phù hợp cho các đối tượng khách hàng là các cơ quan Nhà nước từ bộ ngành, tỉnh thành phố, cho đến các cấp sở ban ngành, quận huyện. Việc đầu tư xây dựng và ứng dụng Phần mềm Một cửa điện tử liên thông của một cơ quan, tổ chức sẽ giúp cho công tác quản lý và xử lý các thủ tục hành chính tại tổ chức đó sẽ được cải thiện đáng kể, cụ thể:

 • Các hồ sơ cho tổ chức, cá nhân được giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Người dân hạn chế việc đi lại và tiết kiệm được thời gian, chi phí.
 • Đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ theo đúng quy định, giảm bớt các công việc như ghi chép, vào sổ và lập sổ báo cáo, giúp báo cáo nhanh, tổng hợp các báo cáo tháng, quý, năm.
 • Công tác thống kê, báo cáo theo định kỳ được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Mọi hồ sơ thủ tục thực hiện theo đúng quy trình chuẩn ISO.
 • Lãnh đạo theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, kiểm tra, giám sát công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức chặt chẽ.
 • Tạo kho lưu trữ thông tin về hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận và giải quyết với tổ chức, công dân.
 • Hỗ trợ cán bộ công chức quản lý hồ sơ và thực hiện công việc của mình thông qua phần mềm trên mạng. Chuyên biệt hóa tới từng vai trò, trách nhiệm thực hiện công việc của mỗi cán bộ công chức.
 • Công khai, minh bạch thông tin ở mỗi khâu giải quyết TTHC đáp ứng nhu cầu theo dõi, chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị và nhu cầu tra cứu của tổ chức, công dân.


Tính ưu việt của sản phẩm:

SmartOneStop là sản phẩm được thiết kế mở, có thể thỏa mãn đến mức tối đa các khả năng mở rộng, khả năng tích hợp, tính bền vững, khả năng thích ứng, tính đa dạng và linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm được xây dựng trên nền tảng Liferay portal, tuân thủ chặt chẽ các chuẩn công nghiệp về phát triển portal được quốc tế công nhận là JSR 168, JSR 286, JCR 170 và WSRP (Web Services for Remote Portlets), cùng các chuẩn, công nghệ phổ biến khác: XML, RSS, AJAX, … Chính nhờ khả năng này mà Smart OneStop hoàn toàn có thể trao đổi, giao tiếp với các hệ thống khác của tổ chức. Một số đặc điểm nổi trội:

 • SmartOneStop cho phép triển khai ứng dụng cho một hệ thống đơn cấp hoặc đa cấp.
 • Cho phép tích hợp với các hệ thống Cổng thông tin điện tử để kết xuất thông tin, báo cáo và tra cứu trạng thái hồ sơ.
 • Tích hợp sẵn cơ chế workflow, cho phép định nghĩa các quy trình xử lý hồ sơ một cách linh hoạt.
 • Sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp để xây dựng hệ thống và xuất bản thông tin.
 • Sử dụng thống nhất và xuyên suốt mô hình đăng nhập một cửa (SSO – Single Sign On) theo chuẩn công nghiệp LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) cho quản trị, xác thực và phân quyền.
 • Tích hợp nhiều nguồn tin khác nhau với các định dạng dữ liệu khác nhau
 • Mở rộng và cung cấp dịch vụ với khối lượng lớn, hoạt động song song và độc lập.
 • Có thể triển khai trên nhiều nền tảng/hệ điều hành và hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau.
 • Bảo mật và tốc độ xử lý nhanh.


Tính năng sản phẩm:

Phần mềm Một cửa điện tử liên thông do TechVision triển khai bao gồm các phân hệ chức năng chính sau đây:

1. Phân hệ Quản lý hệ thống

 • Đăng nhập/đăng xuất hệ thống
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nhóm người dùng
 • Phân quyền sử dụng
 • Quản trị hệ thống

2. Phân hệ Quản lý các danh mục chung

 • Quản lý danh mục Lĩnh vực
 • Quản lý danh mục Phòng ban
 • Quản lý danh sách người dùng trong các phòng ban
 • Tham số hệ thống
  • Tên cơ quan
  • Lịch làm việc (ngày nghỉ, ngày làm, thời gian làm việc)
  • Người ký, Chữ ký , …

3. Phân hệ Quản lý quy trình

 • Cho phép định nghĩa quy trình xử lý cho từng thủ tục.
 • Xác định thứ tự thực hiện theo phòng ban, thời gian cần thực hiện và % tỷ trọng công việc trên toàn bộ quá trình.

4. Phân hệ Quản lý thủ tục

 • Thêm mới, sửa, xóa các thông tin chi tiết của một thủ tục
 • Đăng ký lĩnh vực thủ tục hành chính
 • Định nghĩa, khai báo quy trình/trình tự thực hiện thủ tục
 • Quản lý danh sách bảng kê cho thủ tục.
 • Tra cứu, tìm kiếm thủ tục

5. Phân hệ Quản lý hồ sơ

Đây là chức năng chính của Hệ thống hành chính một cửa. Chức năng này bao gồm quản lý các hồ sơ theo trạng thái xử lý.

5.1. Các trạng thái xử lý hồ sơ như sau.

a) Đối với phòng ban, nơi xử lý hồ sơ theo quy trình đã được định nghĩa theo từng loại thủ tục:
– Chưa xử lý: hồ sơ về đến phòng, nhưng chưa phân công cho ai hoặc chưa ai nhận xử lý.
– Đang xử lý: hồ sơ đã có người nhận xử lý và xác định ngày bắt đầu xử lý
– Đã bàn giao: hồ sơ đã xử lý xong, đã bàn giao sang phòng ban kế tiếp theo quy trình.
– Chờ bổ xung hồ sơ: hồ sơ đang xử lý, cần bổ xung hồ sơ.
b) Đối với toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ:
– Chưa xử lý: hồ sơ được tiếp nhận, đã chuyển về phòng ban đầu tiên trong quy trình xử lý, nhưng chưa có ai xử lý.
– Đang xử lý: hồ sơ đã có người nhận xử lý và xác định ngày bắt đầu xử lý trong các phòng ban tham gia vào toàn bộ quy trình.
– Đã xong toàn bộ: hồ sơ đã xử lý xong qua toàn bộ các phòng ban theo quy trình,nhưng chưa giao kết quả cho khách hàng.
– Đã trả kết quả: hồ sơ đã trả kết quả cho khách hàng.
– Không đủ điều kiện: hồ sơ không đủ điều kiện để xử lý.

5.2. Các nhóm chức năng chính

a) Hồ sơ đang xử lý: Chức năng này hiển thị toàn bộ hồ sơ đã chuyển vào phòng ban của người sử dụng. Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, xác định được các của phòng ban. Các hồ sơ ở trạng thái Chưa xử lý, Đang xử lý, Chờ bổ sung hồ sơ sẽ được hiển thị trong phần này.
– Tiếp nhận/thêm mới hồ sơ
– Chỉnh sửa thông tin hồ sơ
– Thêm loại giấy tờ, bảng kê vào hồ sơ
– In giấy hẹn trả kết quả
– Quy trình xử lý hồ sơ: cho phép hiển thị, cập nhật thông tin quá trình xử lý một hồ sơ qua các phòng ban.
– Cập nhật thông tin xử lý nhiều hồ sơ
– Cập nhật % hoàn thành công việc xử lý
– Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ
– Liệt kê danh sách hồ sơ đang xử lý
b) Hồ sơ đã chuyển giao
– Phần này tương tự như giao diện “Hồ sơ đang xử lý”, chỉ khác là các hồ sơ ở trạng thái “Đã bàn giao”.
c) Hồ sơ đang trong quy trình
– Phần này hiển thị các hồ sơ đang trong quá trình xử lý xét ở góc độ toàn bộ quy trình.
d) Hồ sơ đã xong
– Hiển thị danh sách các hồ sơ đã xử lý xong trên góc độ toàn bộ quy trình. Hồ sơ đã xử lý xong sẽ có trạng thái “Đã xong”, và hồ sơ đã trả kết quả cho khách hàng có trạng thái là “Đã trả kết quả”.
e) Theo dõi tiến độ thụ lý hồ sơ
– Đối với lãnh đạo cơ quan, chương trình cung cấp chức năng theo dõi tiến độ thụ lý, hiển thị toàn bộ hồ sơ ở các phòng, dang thụ lý ở phòng/ban nào, thời gian còn lại, quá hạn…

6. Phân hệ báo cáo, thống kê

 • Báo cáo số lượng hồ sơ nhận vào, đang thụ lý, đã giái quyết xong, số lượng hồ sơ không đủ điều kiện, số lượng trên toàn bộ Sở, và các cơ quan liên quan, phân loại thủ tục theo Lĩnh vực, thống kê theo tháng/quý/năm.
 • Báo cáo số lượng hồ sơ nhận vào, đang thụ lý, đã giái quyết xong, số lượng hồ sơ không đủ điều kiện, số lượng từng phòng ban, phân loại thủ tục theo Lĩnh vực, thống kê theo tháng/quý/năm.
 • Báo cáo số lượng hồ sơ nhận vào, đang thụ lý, đã giái quyết xong, số lượng hồ sơ không đủ điều kiện, số lượng từng cá nhân, phân loại thủ tục theo Lĩnh vực, thống kê theo tháng/quý/năm.
 • Báo cáo số lượng hồ sơ đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và số lương cuối kỳ chưa giải quyết, kỳ thống kê theo tháng.


Công nghệ và ngôn ngữ lập trình

SmartOneStop được phát triển trên các công nghệ tiên tiến, các công cụ và ngôn ngữ lập trình hiện đại, phần dưới đây tóm lược các công nghệ, ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển SmartOneStop trên nền kiến trúc J2EE (Java 2 platform, Enterprise Edition):

 • SmartOneStop sử dụng công nghệ mới nhất của Java, J2EE, tích hợp kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Services-Oriented Architecture) và công nghệ Web 2.0.
 • Hỗ trợ rộng rãi các chuẩn công nghiệp và chuẩn mở (SOAP, LDAP, XML/XSL, SSL, JSR 170, JSR168, WSRP, Webservices, …).
 • Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bắt buộc theo Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ban hành ngày 09/04/2008 của Bộ Thông tin và truyền thông về Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, bao gồm các chuẩn về kết nối như HTTP, FTP, LDAP, DNS, POP3, TCP/IP,…; các chuẩn về tích hợp dữ liệu như: XML, XSL, RDF, UTF-8,…; và nhiều tiêu chuẩn khác.
 • Tuân theo các kiến trúc trong đặc tả J2EE. SmartOneStop trở thành một hệ thống mở và mềm dẻo, có khả năng tích hợp với các hệ thống hạ tầng và các ứng dụng, các dịch vụ và các nguồn dữ liệu khác nhau. Theo định hướng kiến trúc đó, Liferay Portal cung cấp một tập các giao diện để tích hợp với các hệ thống và ứng dụng bên ngoài, đảm bảo tính độc lập trong các hoạt động của phần nhân hệ thống.
 • Các dịch vụ và ứng dụng của SmartOneStop được phát triển một cách độc lập dưới dạng những kênh thông tin riêng của hệ thống (portlets) và tuân thủ chặt chẽ chuẩn phát triển ứng dụng trên portal JSR 168 và JSR 286. Với thiết kế như vậy, mọi nguồn thông tin và ứng dụng có thể được tích hợp một cách thống nhất vào hệ thống, và toàn bộ hệ thống có thể dễ dàng được mở rộng ra theo mọi hướng chức năng.
 • Công nghệ Java là một công nghệ cho phép xây dựng các phần mềm chỉ cần viết một lần và có thể chạy ở mọi nơi, tức là các ứng dụng được viết bằng Java chạy được trên nhiều nền hệ thống khác nhau Windows, Linux, Unix,… Do đó SmartOneStop cũng thừa hưởng được các tính năng ưu việt đó. Liferay Portal có thể chạy với nhiều web server và kết nối đến nhiều hệ cơ sở dữ liệu khác nhau như Oracle, SQL Server, My SQL, DB2,… nhờ vào một lớp (một thành phần) chuyên đảm nhận kết nối cơ sở dữ liệu để đảm bảo các lớp phía trên của SmartOneStop hoạt động độc lập không phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể nào.


Môi trường triển khai

 • Hệ điều hành: SmartOneStop tương thích và hoạt động trên hầu hết các loại hệ điều hành, bao gồm: HP-UX, IBM, AIX, Red Hat Linux, CentOS, Ubuntu, Sun Solaris, SuSE, UnitedLinux, Windows Server Family,…
 • Hệ thống Cơ sở dữ liệu: SmartOneStop tương thích và hoạt động trên hầu hết các loại hệ điều cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm: PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, Oracle, DB2,  …
 • Web Appication Server/Container: Apache, Tomcat, Jetty, Resin, iPlanet, WebSphere,…

Có thể thấy rằng, SmartOneStop được thiết kế trên nền tảng kiến trúc và công nghệ tiên tiên, hoạt động tương tích với hầu hết các hệ điều hành, hệ cơ sở dữ liệu và các web application server, SmartOneStop đảm bảo có thể vận hành độc lập trên các hệ điều hành khác nhau và tương thích với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, cung cấp một giải pháp phần mềm khung với độ ổn định và khả năng mở rộng cao, luôn sẵn sàng cho việc nâng cấp, phát triển và tích hợp các ứng dụng, dịch vụ trong tương lai mà không mất công chỉnh sửa hay xây dựng lại hệ thống trong tương lai.